top of page

2./Helmikuu 2020

Turvallista

projektiketteryyttä

kasvun tueksi
mcare pro Oy:llä

"Kun yrityksen toiminta lähtee kasvuun, niin projektien haasteeksi saattaa muodostua mm. projektien resurssien 
hallinta sekä talouden ennustettavuus ja seuranta."

mcarepro-logo-2-large-retina.png

Mcare pro Oy on ketterä ja vauhdikkaasti kasvava Apple ympäristöjen asiantuntija, joka toteuttaa asiakkailleen ICT alan ratkaisuja. Kasvavan projektikysynnän vuoksi Projekteria toteutti mcare pro:lle projektitoimiston (PMO:n) perustamishankkeen tukemaan heidän projektiliiketoiminnan turvallista kasvua. 

”PK yritysten kilpailuetu verrattuna suurempiin toimijoihin on usein juurikin ketteryys ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ja muutoksiin ripeästi. Kun yrityksen toimitukset lähtevät kasvuun, niin projektien haasteeksi saattaa muodostua mm. projektien resurssien hallinta sekä talouden ennustettavuus ja seuranta.  Ennen pitkää kasvun tiellä tuleekin hetki, että yrityksen on pysähdyttävä tarkastelemaan sen hetkistä toimintaansa ja pohtia kehityskohteitaan, jotta toiminta voi edelleen skaalautua ja kasvu jatkua turvallisesti”.  - Jonna Kannos, Projekteria Oy:stä toteaa.

 

Myös mcare pro:lla tähän samaan asiaan havahduttiin ja nyt heille rakennettu projektien hallintamalli varmistaa systemaattisesti jokaisesta projektista oppivan projektinkulttuurin, ja huolehtii myös resursoinnista ja projektien budjeteista resurssikustannuksia unohtamatta, aina myynnistä projektin päätökseen asti. Uuden mallin myötä, myös projektiin kohdistuvat odotukset tulevat paremmin ymmärretyksi niin asiakkaiden kuin toimittajankin puolella.

 

”Hankkeen myötä olemme löytäneet oikeanlaisen projektien hallinnan toimintamallin, joka ohjaa useiden projektien menestyksekästä läpivientiä ja joka kuitenkin mahdollistaa turvallisesti meille ominaisen ketteryyden.”  Pasi Pesonen, mcare pro Oy

 

Uusi toimintatapa ja resurssien parempi hallinta ja ennustettavuus nostaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vaikuttaa positiivisesti myös työn laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Hankkeessa tehty toimintamallin sanallistaminen on mahdollistanut myös muiden projektinhallinnan sidosryhmien kehityskohteiden tarkastelun, joihin mcare pro:lla on nyt selkeä näkymä toiminnan jatkokehittämisessä.

 

Ihmiset tekevät projektin

 

Projektit edustavat muutosta ja niiden kertaluontoisuuden vuoksi projektin onnistumisen ytimessä on ihmisten välinen vuoropuhelu. PMO hankkeen arvoissa ja tavoitteissa korostettiinkin, että vuoropuhelun lisäksi projektipäälliköillä ja muulla henkilöstöllä tulee säilyä toimintaa tukevien työkalujen ja automaation ohella aito ymmärrys projektinhallinnan periaatteista ja menetelmistä, jotta asiakkaiden tarpeisiin ja projektien muutoksiin voidaan vastata edelleen ketterästi mutta kuitenkin turvallisesti. 

 

”Mcare pro:n johdossa on ilahduttavasti ymmärretty ammattimaisen projektikulttuurin merkitys, sekä sen ylläpitäminen osana kasvun rakentamista”. -Jonna Kannos toteaa.

Miten on teidän projektin hallinnan laita? Kestääkö organisaatiosi kunto tulevan kasvun? Kysy lisää ja pyydä meidät käynnille.

GSM: +358 50 994 3712

Email: jonna.kannos@projekteria.fi

bottom of page