PMO
-
palvelut

Tukee projektiliiketoiminnan
turvallista kasvua.

Projkteria - PMO SETUP PROGRAM

PMO:n perustamishanke

Yleisiin kasvun tuomiin haasteisiin projektinhallinnassa. Yhdenmukainen projektimalli tuo ammattimaisuutta projektinhallintaan.

Projekteria - PORTFOLIO MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM

Projektisalkun hallinnan kehittäminen

Toiminnan jatkokehitykseen. Lisää täsmällisyyttä ja vie projektitoimiston toiminnot seuraavalle tasolle.

Projekteria - PMO COACH

PMO COACH

Säännöllistä tukea PMO Managerille ja muille organisaatiosi avainhenkilöille.

Projekteria - PMO MANAGER

PMO MANAGER

Ammattimaisen projektinhallinnan ja kulttuurin ylläpitämiseen.

 

PMO:n
perustaminen

PMO:n (Projektitoimiston) perustamishanke tuo systemaattisen toimintatavan projektiliiketoimintaasi, joka mahdollistaa projektien ennustettavan ja hallitun läpiviennin.
 

Hankkeen päätteeksi organisaatiosi on koulutettu projektin hallinnan perusteista sekä kykenee toimimaan uuden yrityksellesi räätälöidyn toimintamallin mukaisesti

 

 • Yrityksellesi räätälöity projektien hallintamalli ja projektisalkun hallintamalli 

 • Projektin hallinnan dokumenttipohjat

 • Projektin hallinnan perusteiden ja projektimallin koulutus organisaatiosi avainryhmille

 • 1:1 mentorointia projektipäälliköille ja projektin
  hallinnan vetäjälle
   

 

PMO:n jatkokehitys

PMO:n jatkokehityshankkeessa yrityksen projektikulttuuria ja olemassa olevaa projektimallia jalostetaan seuraavalle tasolle. Kehityshankkeen avulla jo jalkautunut projektitoiminnan taso kehittyy täsmällisemmäksi tukevien työkalujen avulla.
 

 • Projektin hallinnan prosessit ja käytännöt tukevat salkunhallinnan työkalun käyttöä.

 • Organisaatiosi projektinhallinnan ydinryhmien koulutukset työkalun ja projektimallin osalta.

 

PMO

Coach

Säännöllistä tukea projektinhallintaan.

PMO Coach tukee yrityksen projektin hallinnan vetäjää, ja halutessaan muita ydinhenkilöitä kuten Projektipäälliköitä kehittymään Projektin hallinnassa entistä kovemmiksi ammattilaisiksi. Esimerkkejä koska PMO Coach on hyödyllinen:

 

 • PMO Setup hankkeen jälkeen, tukemaan toiminnan jalkautumista

 • Nuoren Projektinhallinnan vetäjän tueksi

 • Suuren projektitiimin tukena, jolloin projektitiimin vetäjän aika on rajallinen

 • Yritykselle, jossa projektitoiminnassa on runsaasti haasteellisia projekteja

 

PMO

Manager

PMO Manager tukee ja valvoo projektinhallinnan mallin noudattamista organisaatiossa ja nostaa toiminnan kehittämistarpeita organisaation tietoon.

Palvelun sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Esimerkkejä PMO Manager palvelun sisällöstä.

 • Kehittää yrityksen projektitoimintaa ja osaamista

 • Tukee ja valvoo projektimallin noudattamista

 • Säännönmukainen tuki projekteille ja projektipäälliköille

 • Tukee organisaation sidosryhmiä projektikysymyksissä

 • Projektien myynnin tuki

 • Varmistaa suunnitelmien ja toiminnan laadukkuuden