top of page

PMO
-
palvelut

Tukee projektiliiketoiminnan
turvallista kasvua.

Projkteria - PMO SETUP PROGRAM

PMO:n perustamishanke

Yleisiin kasvun tuomiin haasteisiin projektinhallinnassa. Yhdenmukainen projektimalli tuo ammattimaisuutta projektinhallintaan.

Projekteria - PORTFOLIO MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM

Projektisalkun hallinnan kehittäminen

Toiminnan jatkokehitykseen. Lisää täsmällisyyttä ja vie projektitoimiston toiminnot seuraavalle tasolle.

Projekteria - PMO COACH

PMO COACH

Säännöllistä tukea PMO Managerille ja muille organisaatiosi avainhenkilöille.

Projekteria - PMO MANAGER

PMO MANAGER

Ammattimaisen projektinhallinnan ja kulttuurin ylläpitämiseen.

Anchor 5

PMO:n
perustaminen

PMO:n (Projektitoimiston) perustamishanke tuo systemaattisen toimintatavan projektiliiketoimintaasi, joka mahdollistaa projektien ennustettavan ja hallitun läpiviennin.
 

Hankkeen päätteeksi organisaatiosi on koulutettu projektin hallinnan perusteista sekä kykenee toimimaan uuden yrityksellesi räätälöidyn toimintamallin mukaisesti

 

 • Yrityksellesi räätälöity projektien hallintamalli ja projektisalkun hallintamalli 

 • Projektin hallinnan dokumenttipohjat

 • Projektin hallinnan perusteiden ja projektimallin koulutus organisaatiosi avainryhmille

 • 1:1 mentorointia projektipäälliköille ja projektin
  hallinnan vetäjälle
   

Anchor 1

PMO:n jatkokehitys

PMO:n jatkokehityshankkeessa yrityksen projektikulttuuria ja olemassa olevaa projektimallia jalostetaan seuraavalle tasolle. Kehityshankkeen avulla jo jalkautunut projektitoiminnan taso kehittyy täsmällisemmäksi tukevien työkalujen avulla.
 

 • Projektin hallinnan prosessit ja käytännöt tukevat salkunhallinnan työkalun käyttöä.

 • Organisaatiosi projektinhallinnan ydinryhmien koulutukset työkalun ja projektimallin osalta.

Anchor 2

PMO

Coach

Säännöllistä tukea projektinhallintaan.

PMO Coach tukee yrityksen projektin hallinnan vetäjää, ja halutessaan muita ydinhenkilöitä kuten Projektipäälliköitä kehittymään Projektin hallinnassa entistä kovemmiksi ammattilaisiksi. Esimerkkejä koska PMO Coach on hyödyllinen:

 

 • PMO Setup hankkeen jälkeen, tukemaan toiminnan jalkautumista

 • Nuoren Projektinhallinnan vetäjän tueksi

 • Suuren projektitiimin tukena, jolloin projektitiimin vetäjän aika on rajallinen

 • Yritykselle, jossa projektitoiminnassa on runsaasti haasteellisia projekteja

Anchor 3

PMO

Manager

PMO Manager tukee ja valvoo projektinhallinnan mallin noudattamista organisaatiossa ja nostaa toiminnan kehittämistarpeita organisaation tietoon.

Palvelun sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Esimerkkejä PMO Manager palvelun sisällöstä.

 • Kehittää yrityksen projektitoimintaa ja osaamista

 • Tukee ja valvoo projektimallin noudattamista

 • Säännönmukainen tuki projekteille ja projektipäälliköille

 • Tukee organisaation sidosryhmiä projektikysymyksissä

 • Projektien myynnin tuki

 • Varmistaa suunnitelmien ja toiminnan laadukkuuden

Anchor 4
bottom of page